HP LaserJet Enterprise M605 series - Automatický oboustranný tisk (OS X)

background image

Automatický oboustranný tisk (OS X)

POZNÁMKA:

Tyto informace se týkají produktů vybavených automatickou jednotkou pro oboustranný tisk.

POZNÁMKA:

Funkce je dostupná po instalaci tiskového ovladače HP. Pokud používáte funkci AirPrint,

nemusí být dostupná.

1.

Klikněte na nabídku File (Soubor) a možnost Print (Tisk).

2.

Vyberte produkt.

3.

Klikněte na položku Show Details (Další podrobnosti) a potom na nabídku Layout (Rozložení).

4.

Vyberte nastavení vazby z rozevíracího seznamu Two-Sided (Oboustranný).

5.

Klikněte na tlačítko Print (Tisk).