HP LaserJet Enterprise M605 series - Tisk dokumentů z jednotky USB

background image

Tisk dokumentů z jednotky USB

1.

Připojte jednotku USB flash ke snadno přístupnému portu USB.

POZNÁMKA:

Port může být zakrytý. U některých produktů se kryt odklápí. U jiných produktů se kryt

sejme vytažením v přímém směru.

2.

Produkt zjistí jednotku USB flash. Stisknutím nebo klepnutím na tlačítko

OK

jednotku otevřete. Případně

na vyžádání vyberte ze seznamu dostupných aplikací možnost

Načtení z jednotky USB

. Otevře se

obrazovka

Načtení z jednotky USB

.

3.

Vyberte název dokumentu, který chcete vytisknout.

POZNÁMKA:

Dokument se může nacházet ve složce. Otevřete potřebné složky.

4.

Chcete-li upravit počet kopií, vyberte možnost

Kopie

a pomocí klávesnice změňte počet kopií.

5.

Klepnutím na tlačítko Start nebo stisknutím tlačítka

OK

vytiskněte dokument.

64

Kapitola 4 Tisk

CSWW

background image

5