HP LaserJet Enterprise M605 series - Povolení tisku z portu USB

background image

Povolení tisku z portu USB

Port USB je ve výchozím nastavení zakázán. Před použitím této funkce povolte port USB. Port povolte jedním

z následujících postupů:

Povolte port USB port v nabídce ovládacího panelu produktu

1.

Stiskněte tlačítko Domů na ovládacím panelu produktu.

2.

Otevřete následující nabídky:

Správa

Obecná nastavení

Povolení otevírání z jednotky USB

3.

Vyberte možnost

Povoleno

a poté klepněte na tlačítko

Uložit

nebo stiskněte tlačítko

OK

.

Povolte port USB z integrovaného webového serveru HP (pouze zařízení připojená k síti)

1.

Otevřete integrovaný webový server HP EWS:

a.

4řádkové ovládací panely: Zobrazte displej ovládacího panelu pro zjištění IP adresy.

Dotykové ovládací panely: Na hlavní obrazovce ovládacího panelu produktu stisknutím tlačítka

Síť zobrazte IP adresu nebo název hostitele produktu.

CSWW

Tisk z portu USB

63

background image

b.

Otevřete webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte IP adresu nebo název hostitele v přesném

tvaru, v jakém se zobrazil na ovládacím panelu zařízení. Na klávesnici počítače stiskněte klávesu

Enter

. Spustí se server EWS.

POZNÁMKA:

Jestliže webový prohlížeč při pokusu o otevření integrovaného webového serveru

(EWS) zobrazí zprávu Existuje problém s certifikátem zabezpečení tohoto webu, klikněte na

možnost Pokračovat na tento web (nedoporučujeme).

Pokud vyberete možnost Pokračovat na tento web (nedoporučujeme), při procházení

integrovaného webového serveru (EWS) zařízení HP nehrozí poškození počítače.

2.

Otevřete kartu Tisk.

3.

V levé části obrazovky klikněte na položku Nastavení načtení z jednotky USB.

4.

Zaškrtněte políčko Povolit načtení z jednotky USB.

5.

Klikněte na tlačítko Použít.