HP LaserJet Enterprise M605 series - HP ePrint prostřednictvím e-mailu

background image

HP ePrint prostřednictvím e-mailu

Pomocí služby HP ePrint můžete tisknout dokumenty tak, že je z kteréhokoli zařízení zašlete jako přílohu e-

mailu na e-mailovou adresu produktu.

POZNÁMKA:

Aby bylo možné použít tuto funkci, může být nutné aktualizovat firmware produktu.

Pro použití funkce HP ePrint musí produkt splňovat tyto požadavky:

Produkt musí být připojen ke kabelové nebo bezdrátové síti a mít přístup na internet.

V produktu musí být povoleny Webové služby HP a musí být registrován ve službě HP Connected nebo

HP ePrint Center.

Postup povolení Webových služeb HP a registrace ve službě HP Connected nebo HP ePrint Center:

1.

Otevřete integrovaný webový server HP EWS:

a.

4řádkové ovládací panely: Zobrazte displej ovládacího panelu pro zjištění IP adresy.

Dotykové ovládací panely: Na hlavní obrazovce ovládacího panelu produktu stisknutím tlačítka

Síť zobrazte IP adresu nebo název hostitele produktu.

60

Kapitola 4 Tisk

CSWW

background image

b.

Otevřete webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte IP adresu nebo název hostitele v přesném

tvaru, v jakém se zobrazil na ovládacím panelu zařízení. Na klávesnici počítače stiskněte klávesu

Enter

. Otevře se server EWS.

POZNÁMKA:

Jestliže webový prohlížeč při pokusu o otevření integrovaného webového serveru

(EWS) zobrazí zprávu Existuje problém s certifikátem zabezpečení tohoto webu, klikněte na

možnost Pokračovat na tento web (nedoporučujeme).

Pokud vyberete možnost Pokračovat na tento web (nedoporučujeme), při procházení

integrovaného webového serveru (EWS) zařízení HP nehrozí poškození počítače.

2.

Klikněte na kartu Webové služby HP.

3.

Vyberte možnost povolení webových služeb.

POZNÁMKA:

Povolení webových služeb může trvat několik minut.

4.

Přejděte na web

www.hpconnected.com

nebo

www.hp.com/go/eprintcenter

, vytvořte účet služby

HP ePrint a dokončete proces nastavení.