HP LaserJet Enterprise M605 series - Funkce nástroje HP Utility

background image

Funkce nástroje HP Utility

Panel nástrojů HP Utility obsahuje následující položky:

Zařízení: Kliknutím na toto tlačítko lze zobrazit nebo skrýt produkty Mac nalezené nástrojem HP Utility.

Všechna nastavení: Kliknutím na toto tlačítko se lze vrátit na hlavní stránku nástroje HP Utility.

Podpora HP: Kliknutím na toto tlačítko lze otevřít prohlížeč a přejít na web podpory HP.

Spotřební materiál: Kliknutím na tlačítko lze přejít na web HP SureSupply.

Registrace: Kliknutím na tlačítko lze přejít na web registrace HP.

Recyklace: Kliknutím na tlačítko lze přejít na web programu recyklace HP Planet Partners.

Nástroj HP Utility obsahuje stránky, které se otevírají kliknutím na položku v seznamu Všechna nastavení.

Následující tabulka popisuje úlohy dostupné prostřednictvím nástroje HP Utility.

Položka

Popis

Stav spotřebního materiálu

Zobrazuje stav spotřebního materiálu a uvádí odkazy pro jeho objednávání online.

Informace o zařízení

Zobrazuje informace o aktuálně zvoleném produktu.

Odesílání souborů

Slouží k přenosu souborů z počítače do produktu.

Odeslání písem

Slouží k přenosu souborů písem z počítače do produktu.

HP Connected

Zajišťuje přístup na web služby HP Connected.

Aktualizovat firmware

Přenese do zařízení soubor s aktualizací firmwaru.

POZNÁMKA:

Tato možnost je k dispozici až poté, co otevřete nabídku View (Zobrazit) a

zvolíte položku Show Advanced Options (Zobrazit pokročilé možnosti).

CSWW

Pokročilá konfigurace pomocí nástroje HP Utility pro operační systém OS X

73

background image

Položka

Popis

Příkazy

Po tiskové úloze odešle do zařízení zvláštní znaky nebo příkazy k tisku.

POZNÁMKA:

Tato možnost je k dispozici až poté, co otevřete nabídku View (Zobrazit) a

zvolíte položku Show Advanced Options (Zobrazit pokročilé možnosti).

Správa spotřebního materiálu

Slouží ke konfiguraci požadovaného chování produktu ve chvíli, kdy se blíží konec odhadované

životnosti spotřebního materiálu.

Konfigurace zásobníků

Mění výchozí nastavení zásobníku.

Výstupní zařízení

Spravuje nastavení pro volitelné výstupní příslušenství.

Režim oboustranného tisku

Aktivuje režim oboustranného tisku.

Režim Economode a hustota

toneru

Konfiguruje nastavení pro úsporu toneru.

E-mailová upozornění

Konfiguruje automaticky e-mailová upozornění za určitých stavů produktu – například při

nutnosti výměny spotřebního materiálu, prázdných zásobnících papíru, otevřených dvířkách

nebo uvíznutí papíru.

Rozlišení

Nastavuje výchozí rozlišení tisku.

Ochrana přímých portů

Zakázání tisku prostřednictvím portu USB nebo paralelního portu.

Uložené úlohy

Slouží ke správě tiskových úloh uložených na pevném disku produktu.

Nastavení sítě

Slouží ke konfiguraci nastavení sítě, například nastavení protokolu IPv4 a IPv6.

Další nastavení

Poskytuje přístup k integrovanému webovému serveru HP.

74

Kapitola 5 Správa produktu

CSWW