HP LaserJet Enterprise M605 series - Přístup k integrovanému webovému serveru HP (EWS)

background image

Přístup k integrovanému webovému serveru HP (EWS)

1.

4řádkové ovládací panely: Zobrazte displej ovládacího panelu pro zjištění IP adresy.

Dotykové ovládací panely: Na hlavní obrazovce ovládacího panelu produktu stisknutím tlačítka Síť

zobrazte IP adresu nebo název hostitele produktu.

2.

Otevřete webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte IP adresu nebo název hostitele v přesném

tvaru, v jakém se zobrazil na ovládacím panelu zařízení. Na klávesnici počítače stiskněte klávesu

Enter

.

Otevře se server EWS.

POZNÁMKA:

Jestliže webový prohlížeč při pokusu o otevření integrovaného webového serveru (EWS)

zobrazí zprávu Existuje problém s certifikátem zabezpečení tohoto webu, klikněte na možnost

Pokračovat na tento web (nedoporučujeme).

Pokud vyberete možnost Pokračovat na tento web (nedoporučujeme), při procházení integrovaného

webového serveru (EWS) zařízení HP nehrozí poškození počítače.

Abyste mohli použít integrovaný webový server HP, musí prohlížeč splňovat tyto požadavky:

66

Kapitola 5 Správa produktu

CSWW

background image

Windows: Microsoft Internet Explorer 5.01 nebo novější či Netscape 6.2 nebo novější

Mac OS X: Safari nebo Firefox s použitím služby Bonjour nebo IP adresy

Linux: pouze Netscape Navigator

HP-UX 10 a HP-UX 11: Netscape Navigator 4.7