HP LaserJet Enterprise M605 series - Seznam Další odkazy

background image

Seznam Další odkazy

POZNÁMKA:

Konfiguruje, které odkazy se zobrazí v seznamu Další odkazy, pomocí nabídky Upravit další

odkazy na kartě Obecné. Následující položky představují výchozí odkazy.

Tabulka 5-8

Seznam Další odkazy integrovaného webového serveru HP

Nabídka

Popis

Podpora produktu

Odkazuje na stránku podpory produktu, kde lze vyhledávat nápovědu týkající se různých

témat.

Obchod se spotřebním materiálem

Umožňuje připojení k webové stránce HP SureSupply, kde jsou k dispozici informace o

nákupu originálního spotřebního materiálu HP (například tonerových kazet nebo papíru).

HP Instant Support

Umožňuje připojení k webové stránce společnosti HP umožňující vyhledat řešení potíží

s produktem.

72

Kapitola 5 Správa produktu

CSWW

background image

Pokročilá konfigurace pomocí nástroje HP Utility pro operační

systém OS X

Pro kontrolu stavu produktu, zobrazení a změnu nastavení produktu z počítače použijte aplikaci HP Utility.

Nástroj HP Utility použijte v případě, že je produkt připojen USB kabelem nebo je připojen k síti s protokolem

TCP/IP.

Spuštění nástroje HP Utility

1.

V počítači otevřete nabídku Předvolby systému a klikněte na položku Tisk a fax, Tisk a skenování nebo

Tiskárny a skenery.

2.

Ze seznamu vyberte daný produkt.

3.

Klikněte na tlačítko Možnosti a spotřební materiál.

4.

Klikněte na kartu Nástroj.

5.

Klikněte na tlačítko Otevřít nástroj tiskárny.

Funkce nástroje HP Utility

Panel nástrojů HP Utility obsahuje následující položky:

Zařízení: Kliknutím na toto tlačítko lze zobrazit nebo skrýt produkty Mac nalezené nástrojem HP Utility.

Všechna nastavení: Kliknutím na toto tlačítko se lze vrátit na hlavní stránku nástroje HP Utility.

Podpora HP: Kliknutím na toto tlačítko lze otevřít prohlížeč a přejít na web podpory HP.

Spotřební materiál: Kliknutím na tlačítko lze přejít na web HP SureSupply.

Registrace: Kliknutím na tlačítko lze přejít na web registrace HP.

Recyklace: Kliknutím na tlačítko lze přejít na web programu recyklace HP Planet Partners.

Nástroj HP Utility obsahuje stránky, které se otevírají kliknutím na položku v seznamu Všechna nastavení.

Následující tabulka popisuje úlohy dostupné prostřednictvím nástroje HP Utility.

Položka

Popis

Stav spotřebního materiálu

Zobrazuje stav spotřebního materiálu a uvádí odkazy pro jeho objednávání online.

Informace o zařízení

Zobrazuje informace o aktuálně zvoleném produktu.

Odesílání souborů

Slouží k přenosu souborů z počítače do produktu.

Odeslání písem

Slouží k přenosu souborů písem z počítače do produktu.

HP Connected

Zajišťuje přístup na web služby HP Connected.

Aktualizovat firmware

Přenese do zařízení soubor s aktualizací firmwaru.

POZNÁMKA:

Tato možnost je k dispozici až poté, co otevřete nabídku View (Zobrazit) a

zvolíte položku Show Advanced Options (Zobrazit pokročilé možnosti).

CSWW