HP LaserJet Enterprise M605 series - Karta Zabezpečení

background image

Karta Zabezpečení

Tabulka 5-5

Karta Zabezpečení integrovaného webového serveru HP

Nabídka

Popis

Obecné zabezpečení

Nastavení pro obecné zabezpečení, včetně následujících položek:

Nakonfiguruje heslo správce, které slouží k omezení přístupu k určitým funkcím

produktu.

Nastavuje heslo PJL pro zpracování příkazů PJL.

Nastavuje přístup k systému souborů a zabezpečení upgradu firmwaru.

Chcete-li tisknout přímo z počítače, aktivujte nebo deaktivujte hostitelský port USB

na ovládacím panelu nebo připojovací port USB na formátovači.

Zobrazuje stav všech nastavení zabezpečení.

Řízení přístupu

Nakonfiguruje přístup k funkcím produktu pro konkrétní jednotlivce nebo skupiny. Také

vybírá metodu přihlašování jednotlivců k produktu.

CSWW

Pokročilá konfigurace pomocí integrovaného webového serveru HP (EWS)

69

background image

Tabulka 5-5

Karta Zabezpečení integrovaného webového serveru HP (pokračování)

Nabídka

Popis

Ochrana uložených dat

Slouží ke konfiguraci a správě interního pevného disku zařízení.

Slouží ke konfiguraci nastavení tiskových úloh uložených na pevném disku produktu.

Správa certifikátů

Umožňuje instalaci a správu certifikátů zabezpečení pro přístup k zařízení a k síti.

Zabezpečení webové služby

Umožňuje přístup webových stránek z různých domén ke zdrojům v tomto produktu.

Pokud do seznamu nepřidáte žádné weby, budou se považovat za důvěryhodné všechny

weby.

Samočinný test

Kontroluje, zda funkce zabezpečení fungují podle očekávaných parametrů systému.