HP LaserJet Enterprise M605 series - Karta Webové služby HP

background image

Karta Webové služby HP

Na kartě Webové služby HP můžete pro tento produkt nakonfigurovat a povolit webové služby HP. Chcete-li

používat funkci HP ePrint, je nutné webové služby HP povolit.

Tabulka 5-6

Karta Sítě integrovaného webového serveru HP

Nabídka

Popis

Nastavení webových služeb

Povolením Webových služeb HP toto zařízení připojíte ke službě HP Connected.

Webový server proxy

Jestliže při povolování webových služeb HP nebo připojování zařízení k Internetu dochází

k potížím, nakonfigurujte proxy server.

Ladění služeb HP ePrint

Povolte funkce pro řešení problémů s připojením ke službám HP ePrint.