HP LaserJet Enterprise M605 series - Karta Tisk

background image

Karta Tisk

Tabulka 5-3

Karta Tisk integrovaného webového serveru HP

Nabídka

Popis

Nastavení načítání z jednotky USB

Slouží k povolení nebo zakázání nabídky

Načtení z jednotky USB

na ovládacím panelu.

Správa uložených úloh

Slouží k povolení nebo zakázání možnosti ukládat úlohy do paměti produktu.

Konfiguruje možnosti ukládání úloh.

Nastavení typů papíru

Pokud při použití určitého typu papíru dochází k potížím s kvalitou výtisků, potlačí

nastavení výchozího režimu z výroby.

68

Kapitola 5 Správa produktu

CSWW

background image

Tabulka 5-3

Karta Tisk integrovaného webového serveru HP (pokračování)

Nabídka

Popis

Omezit barvy

(Pouze barevné produkty)

Povoluje nebo omezuje barevný tisk.

Zadejte oprávnění pro jednotlivé uživatele nebo úlohy, které jsou odesílány

z konkrétních softwarových programů.

Obecné nastavení tisku

Nakonfigurujte nastavení všech tiskových úloh.

Správa zásobníků

Konfiguruje nastavení zásobníků papíru.