HP LaserJet Enterprise M605 series - Karta Připojení do sítě

background image

Karta Připojení do sítě

Karta Síť umožňuje změnu konfigurace a zabezpečení síťového nastavení zařízení, pokud je zařízení

připojeno k síti používající protokol IP. Je-li zařízení připojeno k jiným typům sítí, tato karta se nezobrazí.

Tabulka 5-7

Karta Sítě integrovaného webového serveru HP

Nabídka

Popis

Nastavení protokolu TCP/IP

Konfiguruje nastavení protokolu TCP/IP pro sítě používající protokoly IPv4 nebo IPv6.

POZNÁMKA:

Dostupné možnosti konfigurace se liší v závislosti na modelu tiskového

serveru.

Nastavení sítě

V závislosti na modelu tiskového serveru konfiguruje protokoly IPX/SPX, AppleTalk,

DLC/LLC nebo SNMP.

Další nastavení

Konfiguruje obecné protokoly a služby pro tisk podporované tiskovým serverem.

Dostupné možnosti závisí na modelu tiskového serveru. Může mezi ně patřit možnost

aktualizace firmwaru, fronty LPD, nastavení portů USB, informace o podpoře nebo

obnovovací frekvence.

AirPrint

Povoluje, konfiguruje nebo zakazuje síťový tisk z produktů podporovaných značkou

Apple.

Vybrat jazyk

Změní jazyk zobrazovaný v integrovaném webovém serveru HP. Tato stránka se zobrazí,

pokud webové stránky podporují více jazyků. Podporovaný jazyk si můžete případně

vybrat také prostřednictvím nastavení jazykových předvoleb v prohlížeči.

70

Kapitola 5 Správa produktu

CSWW

background image

Tabulka 5-7

Karta Sítě integrovaného webového serveru HP (pokračování)

Nabídka

Popis

Nastavení

Zobrazí a obnoví aktuální nastavení zabezpečení na výchozí hodnoty z výroby.

Slouží ke konfiguraci nastavení zabezpečení pomocí průvodce konfigurací zabezpečení.

POZNÁMKA:

Průvodce konfigurací zabezpečení nepoužívejte ke konfiguraci nastavení

zabezpečení pomocí aplikací pro správu sítě, jako je například nástroj HP Web Jetadmin.

Oprávnění

Slouží k ovládání správy konfigurace a používání tohoto zařízení, včetně následujících

položek:

Nastavuje nebo mění heslo správce pro přístup k parametrům konfigurace.

Tato položka umožňuje na tiskovém serveru HP Jetdirect vyžadovat, instalovat

a spravovat digitální certifikáty.

Omezuje přístup hostitele k tomuto zařízení prostřednictvím seznamů řízení

přístupu (ACL) (pouze u vybraných tiskových serverů v sítích IPv4).

Správa protokolů

Konfiguruje a spravuje protokoly zabezpečení pro toto zařízení, včetně následujících

položek:

Nastavuje úroveň správy zabezpečení integrovaného tiskového serveru HP a řídí

přenosy přes protokoly HTTP a HTTPS.

Konfiguruje provoz protokolu SNMP (Simple Network Management Protocol).

Povoluje nebo zakazuje agenty protokolu SNMP v1/v2c nebo SNMP v3 v tiskovém

serveru.

Ovládá přístup prostřednictvím protokolů, které nemusí být zabezpečené (jako

jsou například tiskové protokoly, tiskové služby, zjišťovací protokoly, služby

překladu IP adres nebo protokoly správy konfigurace).

Ověřování 802.1X

(Pouze u vybraných modelů řady HP

Jetdirect)

Konfiguruje nastavení ověřování protokolu 802.1X v tiskovém serveru Jetdirect podle

požadavků na ověřování klientů v síti a obnovuje nastavení ověřování protokolu 802.1X

na výchozí hodnoty z výroby.

UPOZORNĚNÍ:

Jestliže se nastavení ověřování protokolu 802.1X změní, může zařízení

ztratit připojení. K opětovnému připojení může být potřeba v tiskovém serveru obnovit

výchozí stav z výroby a přeinstalovat produkt.

IPsec/Firewall

(Pouze u vybraných modelů řady HP

Jetdirect)

Zobrazuje nebo konfiguruje zásady brány firewall nebo zásady protokolu IPsec / brány

firewall.

Agent oznamování

(Pouze u vybraných modelů řady HP

Jetdirect)

Povoluje nebo zakazuje agenta oznamování zařízení HP, nastavuje konfigurační server

nebo konfiguruje vzájemné ověřování pomocí certifikátů.

Statistika sítě

Zobrazuje statistiku využití sítě, která byla shromážděna a uložena tiskovým serverem

HP Jetdirect.

Informace o protokolu

Zobrazuje seznam nastavení konfigurace sítě na tiskovém serveru HP Jetdirect pro

každý protokol.

Konfigurační stránka

Zobrazuje stránku konfigurace tiskového serveru HP Jetdirect, která obsahuje stav

a informace o konfiguraci.

CSWW

Pokročilá konfigurace pomocí integrovaného webového serveru HP (EWS)

71