HP LaserJet Enterprise M605 series - Karta Obecné

background image

Karta Obecné

Tabulka 5-2

Karta Obecné integrovaného webového serveru HP

Nabídka

Popis

Výstrahy

Nastavuje e-mailová upozornění pro různé události týkající se produktu nebo

spotřebního materiálu.

Nabídka Správa na ovládacím panelu

Zobrazuje strukturu nabídky

Správa

na ovládacím panelu.

POZNÁMKA:

Na této obrazovce konfigurujete nastavení. Integrovaný webový

server HP však poskytuje i rozšířené možnosti konfigurace, které jsou dostupné

prostřednictvím nabídky

Správa

.

AutoSend

Konfiguruje produkt tak, aby odesílal automatické e-mailové zprávy týkající se

konfigurace produktu a spotřebního materiálu na určené e-mailové adresy.

Upravit další odkazy

Přidává nebo upravuje odkaz na jiné webové stránky. Tento odkaz se zobrazí v oblasti

Další odkazy na všech stránkách integrovaného webového serveru HP.

Informace o objednání

Zadejte informace o objednávaných náhradních tonerových kazetách. Tyto informace se

zobrazí na stránce stavu spotřebního materiálu.

Informace o zařízení

Přidělení názvu a inventárního čísla produktu. Zadejte jméno hlavní kontaktní osoby,

která obdrží informace o produktu.

Jazyk

Nastavení jazyka, ve kterém se zobrazují informace vestavěného webového serveru HP.

Datum a čas

Nastavení data a času nebo synchronizace s časovým serverem sítě.

Nastavení spotřeby energie

Umožňuje nastavení nebo úpravu času probuzení, času spánku a zpoždění přechodu do

režimu spánku. Nastavte pro každý den v týdnu a pro volné dny různé možnosti

časovače.

Nastavte, jaké interakce s produktem způsobí probuzení z režimu spánku.

Zálohování a obnovení

Vytvoří záložní soubor obsahující data produktu a uživatele. V případě potřeby lze

pomocí tohoto souboru obnovit data produktu.

Obnovit výrobní nastavení

Obnovení nastavení produktu na hodnoty stanovené ve výrobě.

Instalační služba řešení

Umožňuje instalaci softwarových programů jiných výrobců, které mohou rozšířit funkce

produktu.

Upgrade firmwaru

Umožňuje stažení a instalaci souborů pro upgrade firmwaru.

Statistické služby

Poskytuje informace o připojení ke službám třetích stran poskytujícím statistiky úloh.