HP LaserJet Enterprise M605 series - Karta Informace

background image

Karta Informace

Tabulka 5-1

Karta Informace integrovaného webového serveru HP

Nabídka

Popis

Stav zařízení

Zobrazuje stav produktu a odhadovanou zbývající životnost spotřebního materiálu HP.

Stránka rovněž zobrazuje typ a formát papíru nastavený pro jednotlivé zásobníky.

Chcete-li změnit výchozí nastavení, klikněte na odkaz Změnit nastavení.

Protokol úlohy

Zobrazuje souhrn všech úloh, které produkt zpracoval.

Konfigurační stránka

Zobrazuje informace stránky konfigurace.

Stránka stavu spotřebního materiálu

Zobrazení stavu spotřebního materiálu produktu.

Stránka záznamů událostí

Zobrazuje seznam všech událostí a chyb produktu. Pomocí odkazu HP Instant Support

(v části Další odkazy na všech stránkách integrovaného webového serveru HP) se lze

připojit k sadě dynamických webových stránek, které mohou pomoci při řešení

problémů. Tyto stránky také uvádějí další služby, které jsou pro produkt k dispozici.

Stránka využití

Zobrazuje přehled počtu stránek vytištěných produktem podle formátu, typu a dráhy

papíru.

Informace o zařízení

Zobrazuje název produktu v síti, adresu a informace o modelu. Chcete-li tato zadání

přizpůsobit, klikněte na položku Informace o zařízení na kartě Obecné.

Snímek ovládacího panelu

Zobrazuje snímek aktuální obrazovky na ovládacím panelu.

Tisk

Z počítače nahrajte soubor připravený k tisku. Produkt vytiskne soubor podle výchozího

nastavení.

Tisknutelné sestavy a stránky

Obsahuje interní sestavy a stránky produktu. Zvolte jednu či více položek, které chcete

vytisknout či zobrazit.

CSWW

Pokročilá konfigurace pomocí integrovaného webového serveru HP (EWS)

67