HP LaserJet Enterprise M605 series - Úvod

background image

Úvod

Přístup k integrovanému webovému serveru HP (EWS)

Funkce integrovaného webového serveru HP

Integrovaný webový server HP umožňuje spravovat tiskové funkce z počítače místo z ovládacího panelu

produktu.

Zobrazení informací o stavu zařízení

Určení zbývající životnosti spotřebního materiálu a objednání nového

Zobrazení a změna konfigurace zásobníků

Zobrazení a změna konfigurace nabídky ovládacího panelu produktu

Zobrazení a tisk interních stránek

Příjem oznámení o událostech týkajících se produktu a spotřebního materiálu

Zobrazení a změna konfigurace sítě

Integrovaný webový server HP funguje, pokud je produkt připojen k síti používající protokol IP. Integrovaný

webový server HP nepodporuje připojení produktu používající protokol IPX. Spuštění a použití integrovaného

webového serveru HP není podmíněno přístupem na Internet.

Pokud je produkt připojen k síti, implementovaný webový server HP je k dispozici automaticky.

POZNÁMKA:

K integrovanému webovému serveru HP nelze přistoupit zpoza síťové brány firewall.