HP LaserJet Enterprise M605 series - Zobrazení nebo změna nastavení sítě

background image

Zobrazení nebo změna nastavení sítě

K zobrazení a změně konfigurace IP adresy lze použít integrovaný webový server HP.

1.

Spuštění integrovaného webového serveru HP:

a.

4řádkové ovládací panely: Zobrazte displej ovládacího panelu pro zjištění IP adresy.

Dotykové ovládací panely: Na hlavní obrazovce ovládacího panelu produktu stisknutím tlačítka

Síť zobrazte IP adresu nebo název hostitele produktu.

b.

Otevřete webový prohlížeč a do řádku s adresou zadejte IP adresu nebo název hostitele přesně

tak, jak je uveden na ovládacím panelu produktu. Stiskněte tlačítko

Enter

na klávesnici počítače.

Spustí se integrovaný webový server HP.

POZNÁMKA:

Jestliže webový prohlížeč při pokusu o otevření integrovaného webového serveru

(EWS) zobrazí zprávu Existuje problém s certifikátem zabezpečení tohoto webu, klikněte na

možnost Pokračovat na tento web (nedoporučujeme).

Pokud vyberete možnost Pokračovat na tento web (nedoporučujeme), při procházení

integrovaného webového serveru (EWS) zařízení HP nehrozí poškození počítače.

2.

Kliknutím na kartu Sítě získáte informace o síti. Podle přání změňte nastavení.