HP LaserJet Enterprise M605 series - Ruční konfigurace parametrů TCP/IP IPv6 pomocí ovládacího panelu

background image

Ruční konfigurace parametrů TCP/IP IPv6 pomocí ovládacího panelu

Nabídky

Správa

na ovládacím panelu slouží k ručnímu nastavení adresy IPv6.

1.

Stiskněte tlačítko Domů na ovládacím panelu produktu.

2.

Chcete-li povolit ruční konfiguraci, otevřete následující nabídky:

76

Kapitola 5 Správa produktu

CSWW

background image

Správa

Nastavení sítě

Nabídka Jetdirect

TCP/IP

Nastavení IPV6

Adresa

Ruční nastavení

Povolit

Vyberte možnost

Zapnout

a poté stiskněte tlačítko

Uložit

.

3.

Chcete-li konfigurovat adresu, stiskněte tlačítko

Adresa

a poté stisknutím pole otevřete klávesnici.

4.

Pomocí klávesnice zadejte adresu a stiskněte tlačítko

OK

.

5.

Klepněte na tlačítko

Uložit

nebo stiskněte tlačítko

OK

.