HP LaserJet Enterprise M605 series - Ruční konfigurace parametrů TCP/IP IPv4 pomocí ovládacího panelu

background image

Ruční konfigurace parametrů TCP/IP IPv4 pomocí ovládacího panelu

K ručnímu nastavení adresy IPv4, masky podsítě a výchozí brány použijte nabídky ovládacího panelu

Správa

.

1.

Stiskněte tlačítko Domů na ovládacím panelu produktu.

2.

Otevřete následující nabídky:

Správa

Nastavení sítě

Nabídka Jetdirect

TCP/IP

Nastavení protokolu IPV 4

Metoda konfigurace

3.

Vyberte možnost

Ručně

a poté stiskněte tlačítko

Uložit

.

4.

Otevřete nabídku

Ruční nastavení

.

5.

Stiskněte možnost

IP adresa

,

Maska podsítě

nebo

Výchozí brána

.

6.

Stisknutím prvního pole otevřete klávesnici. Do pole zadejte příslušné údaje a stiskněte tlačítko

OK

.

Tento krok opakujte u všech polí a nakonec stiskněte tlačítko

Uložit

.