HP LaserJet Enterprise M605 series - Přejmenování produktu v síti

background image

Přejmenování produktu v síti

Pokud chcete přejmenovat produkt v síti, aby měl jedinečný název, použijte integrovaný webový server HP.

1.

Spuštění integrovaného webového serveru HP:

a.

4řádkové ovládací panely: Zobrazte displej ovládacího panelu pro zjištění IP adresy.

Dotykové ovládací panely: Na hlavní obrazovce ovládacího panelu produktu stisknutím tlačítka

Síť zobrazte IP adresu nebo název hostitele produktu.

CSWW

Konfigurace nastavení sítě IP

75

background image

b.

Otevřete webový prohlížeč a do řádku s adresou zadejte IP adresu nebo název hostitele přesně

tak, jak je uveden na ovládacím panelu produktu. Stiskněte tlačítko

Enter

na klávesnici počítače.

Spustí se integrovaný webový server HP.

POZNÁMKA:

Jestliže webový prohlížeč při pokusu o otevření integrovaného webového serveru

(EWS) zobrazí zprávu Existuje problém s certifikátem zabezpečení tohoto webu, klikněte na

možnost Pokračovat na tento web (nedoporučujeme).

Pokud vyberete možnost Pokračovat na tento web (nedoporučujeme), při procházení

integrovaného webového serveru (EWS) zařízení HP nehrozí poškození počítače.

2.

Otevřete kartu Obecné.

3.

Na stránce Informace o zařízení je uveden výchozí název produktu v poli Název zařízení. Tento název

lze změnit, takže bude označení produktu jedinečné.

POZNÁMKA:

Vyplnění dalších polí na této stránce je volitelné.

4.

Kliknutím na tlačítko Použít uložte změny.