HP LaserJet Enterprise M605 series - Nastavení rychlosti připojení a duplexu

background image

Nastavení rychlosti připojení a duplexu

POZNÁMKA:

Tyto informace platí pouze pro sítě Ethernet. Neplatí pro bezdrátové sítě.

Rychlost připojení a režim komunikace tiskového serveru musí odpovídat rozbočovači sítě. Ve většině situací

ponechejte produkt v automatickém režimu. Nesprávné změny rychlosti připojení a nastavení duplexního

režimu mohou produktu bránit v komunikaci s ostatními síťovými zařízeními. Změny provedete pomocí

ovládacího panelu produktu.

POZNÁMKA:

Nastavení produktu musí odpovídat nastavení síťového zařízení (síťový rozbočovač, přepínač,

brána, směrovač či počítač).

POZNÁMKA:

Provedením změn tohoto nastavení dojde k vypnutí a následnému zapnutí produktu. Změny

provádějte, pouze pokud je produkt v nečinnosti.

1.

Stiskněte tlačítko Domů na ovládacím panelu produktu.

2.

Otevřete následující nabídky:

Správa

Nastavení sítě

Nabídka Jetdirect

Rychlost připojení

3.

Vyberte jednu z následujících možností:

Automaticky

: Tiskový server se automaticky nakonfiguruje na nejvyšší přenosovou rychlost a

režim komunikace povolený v síti.

10T Poloviční

: 10 Mb/s, poloduplexní provoz

10T Plný

: 10 Mb/s, duplexní provoz

CSWW

Konfigurace nastavení sítě IP

77

background image

10T Auto

: 10 Mb/s, automatický oboustranný provoz

100TX Poloviční

: 100 Mb/s, poloduplexní provoz

100TX Plný

: 100 Mb/s, duplexní provoz

100TX Auto

: 100 Mb/s, automatický oboustranný provoz

1000T Plný

: 1000 Mb/s, duplexní provoz

4.

Klepněte na tlačítko

Uložit

nebo stiskněte tlačítko

OK

. Produkt se vypne a opět zapne.

78

Kapitola 5 Správa produktu

CSWW