HP LaserJet Enterprise M605 series - Přihlášení k produktu

background image

Přihlášení k produktu

Některé funkce dostupné na ovládacím panelu zařízení lze zabezpečit, aby k nim neměly přístup

neoprávněné osoby. Při pokusu o použití zabezpečené funkce zobrazí zařízení výzvu k přihlášení. Přihlásit se

také můžete bez čekání na odpovídající výzvu, a to výběrem možnosti

Přihlásit

na ovládacím panelu

produktu.

Údaje pro přihlášení k produktu se obvykle shodují s údaji pro přihlášení k síti. Máte-li otázky ohledně toho,

jaké přihlašovací údaje máte použít, obraťte se na správce sítě pro toto zařízení.

1.

Stiskněte tlačítko Domů na ovládacím panelu produktu.

2.

Vyberte možnost

Přihlásit

.

3.

Zadejte přihlašovací údaje podle zobrazených výzev.

POZNÁMKA:

Chcete-li zachovat zabezpečení zařízení, vyberte možnost

Odhlásit

, jakmile skončíte práci se

zařízením.