HP LaserJet Enterprise M605 series - Přiřazení nebo změna systémového hesla pomocí integrovaného webového serveru

background image

Přiřazení nebo změna systémového hesla pomocí integrovaného webového

serveru

Přiřaďte heslo správce pro přístup k zařízení a integrovanému webovému serveru HP, aby neoprávnění

uživatelé nemohli měnit nastavení produktu.

1.

Spuštění integrovaného webového serveru HP:

a.

4řádkové ovládací panely: Zobrazte displej ovládacího panelu pro zjištění IP adresy.

Dotykové ovládací panely: Na hlavní obrazovce ovládacího panelu produktu stisknutím tlačítka

Síť zobrazte IP adresu nebo název hostitele produktu.

CSWW

Funkce zabezpečení produktu

79

background image

b.

Otevřete webový prohlížeč a do řádku s adresou zadejte IP adresu nebo název hostitele přesně

tak, jak je uveden na ovládacím panelu produktu. Stiskněte tlačítko

Enter

na klávesnici počítače.

Spustí se integrovaný webový server HP.

POZNÁMKA:

Jestliže webový prohlížeč při pokusu o otevření integrovaného webového serveru

(EWS) zobrazí zprávu Existuje problém s certifikátem zabezpečení tohoto webu, klikněte na

možnost Pokračovat na tento web (nedoporučujeme).

Pokud vyberete možnost Pokračovat na tento web (nedoporučujeme), při procházení

integrovaného webového serveru (EWS) zařízení HP nehrozí poškození počítače.

2.

Klikněte na kartu Zabezpečení.

3.

Otevřete nabídku Obecné zabezpečení.

4.

V části označené Nastavit heslo místního správce zadejte jméno, se kterým bude spojeno heslo v poli

Uživatelské jméno.

5.

Zadejte heslo do pole Nové heslo a pak ještě jednou do pole Ověřit heslo.

POZNÁMKA:

Chcete-li stávající heslo změnit, nejprve zadejte stávající heslo do pole Staré heslo.

6.

Klikněte na tlačítko Použít.

POZNÁMKA:

Poznamenejte si heslo a uložte jej na bezpečném místě.