HP LaserJet Enterprise M605 series - Úvod

background image

Úvod

Zařízení obsahuje několik funkcí zabezpečení, které omezují přístup k nastavením konfigurace

a k zabezpečeným datům a také zabraňují přístupu k cenným hardwarovým součástem.

Bezpečnostní pokyny

Zabezpečení protokolu IP

Přiřazení nebo změna systémového hesla pomocí integrovaného webového serveru

Přihlášení k produktu

Podpora šifrování: Vysoce výkonné zabezpečené pevné disky HP

Uzamčení formátoru