HP LaserJet Enterprise M605 series - Tisk v režimu EconoMode

background image

Tisk v režimu EconoMode

Toto zařízení je vybaveno možností režimu EconoMode pro tisk konceptu dokumentů. Režim EconoMode šetří

toner. Při používání režimu EconoMode však může dojít ke snížení kvality tisku.

Společnost HP nedoporučuje trvalé používání režimu EconoMode. Při trvalém provozu tiskárny v režimu

EconoMode hrozí, že zásoba toneru překoná životnost mechanických součástí tonerové kazety. Pokud se

kvalita tisku začíná zhoršovat a nejsou-li výtisky přijatelné, je vhodné vyměnit tonerovou kazetu.

POZNÁMKA:

Pokud tato možnost není v ovladači tisku k dispozici, můžete ji nastavit pomocí ovládacího

panelu produktu.

Konfigurace režimu EconoMode z tiskového ovladače

1.

Vyberte ze softwarového programu možnost Tisk.

2.

Vyberte produkt a pak klikněte na tlačítko Vlastnosti nebo Předvolby.

3.

Klikněte na kartu Papír/Kvalita.

4.

Povolte funkci zaškrtnutím políčka EconoMode. Poté klikněte na tlačítko OK.

Konfigurace režimu EconoMode z ovládacího panelu produktu

1.

Stiskněte tlačítko Domů na ovládacím panelu produktu.

2.

Otevřete následující nabídky:

Správa

Obecná nastavení

Kvalita tisku

3.

Vyberte položku

EconoMode

.

4.

Vyberte možnost

Zapnuto

nebo

Vypnuto

pro zapnutí nebo vypnutí příslušné funkce, a poté klepněte na

tlačítko

Uložit

nebo stiskněte tlačítko

OK

.