HP LaserJet Enterprise M605 series - Nastavení časovače režimu spánku a konfigurace produktu pro spotřebu energie do 1 wattu

background image

Nastavení časovače režimu spánku a konfigurace produktu pro spotřebu energie

do 1 wattu

Produkt má několik možností pro funkci časovače režimu spánku pro úsporu energie. Dobu zpoždění, po

které produkt přejde do režimu spánku / automatického vypnutí, lze nastavit a spotřeba energie během

režimu spánku / automatického vypnutí se mění podle výběru pro možnost Probuzení / automatické zapnutí.

1.

Stiskněte tlačítko Domů na ovládacím panelu produktu.

2.

Otevřete následující nabídky:

82

Kapitola 5 Správa produktu

CSWW

background image

Správa

Obecná nastavení

Nastavení úspory energie

Nastavení časovače režimu spánku

3.

Pouze 4řádkové ovládací panely: Vyberte možnost

Časovač režimu spánku / automatické vypnutí

a

poté vyberte možnost

Zapnuto

. Stiskněte tlačítko

OK

.

4.

Vyberte možnost

Režim spánku / automatické vypnutí po

.

5.

Na číselné klávesnici zadejte příslušné časové období, a poté klepněte na tlačítko

Uložit

nebo stiskněte

tlačítko

OK

.

POZNÁMKA:

Výchozí doba přechodu do režimu spánku je 1 minuta.

6.

Vyberte jednu z možností

Probudit / automatické zapnutí při těchto událostech

:

Všechny události

: Produkt se probudí, pokud obdrží jakoukoli tiskovou úlohu (prostřednictvím

portu USB, síťového portu nebo bezdrátového připojení) nebo pokud někdo stiskne tlačítko na

ovládacím panelu či otevře kterákoli dvířka nebo zásobník.

Síťový port

: Produkt se probudí, pokud obdrží tiskovou úlohu odeslanou přes síťový port nebo

pokud někdo stiskne tlačítko na ovládacím panelu či otevře kterákoli dvířka nebo zásobník.

S tímto nastavením spotřebuje produkt 1 watt či méně energie ve stavu Režim spánku /

automatické vypnutí.

Pouze tlačítko napájení

: Produkt se probudí, pouze když někdo stiskne tlačítko napájení. S tímto

nastavením spotřebuje produkt 1 watt či méně energie ve stavu Režim spánku / automatické

vypnutí.

CSWW

Úsporné nastavení

83