HP LaserJet Enterprise M605 series - Vyjměte a vložte zpět kazetu.

background image

Vyjměte a vložte zpět kazetu.

1.

Otevřete horní kryt.

44

Kapitola 3 Spotřební materiál, příslušenství a díly

CSWW

background image

2.

Uchopte páčku použité tonerové kazety a zatažením ji

vyjměte.

3.

Vyjměte novou tonerovou kazetu z ochranného obalu. Uložte

veškerý obalový materiál pro recyklaci použité tonerové

kazety.

4.

Tonerovou kazetu chyťte za obě strany a 5krát až 6krát s ní

zatřeste.

CSWW

Výměna tonerových kazet

45

background image

5.

Sejměte ochranný kryt z tonerové kazety.

6.

Vytáhněte oranžový výstupek a odstraňte krycí pásku toneru.

Zcela odstraňte krycí pásku z kazety.

7.

Zarovnejte tonerovou kazetu se slotem a poté ji vložte do

produktu.

46

Kapitola 3 Spotřební materiál, příslušenství a díly

CSWW

background image

8.

Zavřete horní kryt.

9.

Zabalte použitou tonerovou kazetu, ochranný kryt a těsnicí

pásku do krabice, ve které jste obdrželi novou tonerovou

kazetu.

V USA a Kanadě je součástí balení předplacený přepravní

štítek. V jiných zemích/oblastech přejděte na web

www.hp.com/recycle

a vytiskněte si předplacený přepravní

štítek.

Přilepte předplacený štítek ke krabici a vraťte použitou

tonerovou kazetu k recyklaci do společnosti HP.

CSWW

Výměna tonerových kazet

47