HP LaserJet Enterprise M605 series - Informace o tonerové kazetě

background image

Informace o tonerové kazetě

Produkt signalizuje stav, kdy je úroveň obsahu tonerové kazety nízká a velmi nízká. Skutečná výdrž tiskové

kazety se může lišit. Doporučujeme mít k dispozici náhradní tiskovou kazetu pro případ, kdy už by kvalita

tisku nebyla přijatelná.

Pokud chcete zakoupit kazety nebo zkontrolovat kompatibilitu kazet s příslušným produktem, přejděte na

web HP SureSupply:

www.hp.com/go/suresupply

. Přejděte na konec stránky a zkontrolujte, zda je správně

vybrána země/oblast.

Kapacita

Číslo kazety

Výrobní číslo

Originální černá tonerová kazeta HP 81A

LaserJet

81A

CF281A

Originální černá tonerová kazeta HP 81X

LaserJet s vysokou výtěžností

POZNÁMKA:

Pouze pro modely M605 a

M606

81X

CF281X

POZNÁMKA:

Tonerové kazety s vysokou výtěžností obsahují více toneru než standardní tiskové kazety, a

umožňují tak vytisknout více stránek. Další informace najdete na stránce

www.hp.com/go/

learnaboutsupplies

.

Nevytahujte tonerovou kazetu z balení dříve, než ji budete měnit.

UPOZORNĚNÍ:

Tonerovou kazetu nevystavujte světlu na více než několik minut, aby nedošlo k jejímu

poškození. Pokud se chystáte tonerovou kazetu vyjmout z produktu na delší dobu, zakryjte zelený

zobrazovací válec.

Na následujícím obrázku jsou zobrazeny komponenty tonerové kazety.

CSWW

Výměna tonerových kazet

43

background image

1

4

3

2

1

Plastový kryt

2

Paměťový čip

3

Lepicí páska

4

Zobrazovací válec

UPOZORNĚNÍ:

Nedotýkejte se zobrazovacího válce. Otisky prstů mohou způsobit problémy s kvalitou tisku.

UPOZORNĚNÍ:

Pokud toner zašpiní oděv, otřete jej suchým hadříkem a vyperte ve studené vodě. Horká

voda by způsobila zapuštění toneru do tkaniny.

POZNÁMKA:

Informace o recyklaci použitých tonerových kazet najdete v krabici od toneru.