HP LaserJet Enterprise M605 series - Zobrazení ovládacího panelu (dotykový ovládací panel, pouze u modelů „x“)

background image

Zobrazení ovládacího panelu (dotykový ovládací panel, pouze u modelů „x“)

POZNÁMKA:

Pro lepší zobrazení upravte sklon ovládacího panelu.

Hlavní obrazovka nabízí přístup k funkcím produktu a indikuje jeho aktuální stav.

Na úvodní obrazovku se můžete kdykoli vrátit stisknutím tlačítka Domů . Stiskněte tlačítko Domů na

spodním okraji ovládacího panelu produktu nebo stiskněte tlačítko Domů v levém horním rohu většiny

obrazovek.

POZNÁMKA:

Funkce zobrazené na hlavní obrazovce se mohou lišit v závislosti na konfiguraci produktu.

CSWW

Zobrazení produktu

5

background image

2

3

4

5 6

7

8

9

1

10

11

1

Stav produktu

Stavový řádek poskytuje informace o celkovém stavu produktu.

2

Logo HP nebo tlačítko

Domů

Na každé jiné než hlavní obrazovce se logo HP změní na tlačítko Domů

. Stisknutím tlačítka

Domů

se vrátíte na hlavní obrazovku.

3

Tlačítko Stop

Stisknutím tlačítka Stop zastavíte aktuální úlohu. Otevře se obrazovka

Stav úlohy

, která nabízí

možnosti zrušit úlohu nebo v ní pokračovat.

4

Tlačítko

Přihlásit

nebo

Odhlásit

Stisknutím tlačítka

Přihlásit

získáte přístup k zabezpečeným funkcím.

Stisknutím tlačítka

Odhlásit

se od produktu odhlásíte. Produkt obnoví všechny možnosti na výchozí

nastavení.

5

Tlačítko Výběr jazyka

Tlačítko Výběr jazyka umožňuje vybrat jazyk ovládacího panelu zařízení.

6

Tlačítko Režim spánku

Stisknutím tlačítka Režim spánku přepnete produkt do režimu spánku.

7

Tlačítko Síť

Stisknutím tlačítka Síť vyhledáte informace o připojení k síti.

8

Tlačítko Nápověda

Stisknutím tlačítka Nápověda otevřete integrovaný systém nápovědy.

9

Posuvník

Pomocí posuvníku si můžete prohlédnout úplný seznam dostupných funkcí.

6

Kapitola 1 Přehled produktu

CSWW

background image

10

Funkce

V závislosti na způsobu konfigurace produktu mohou mezi funkce, které se objevují v této oblasti,

náležet kterékoli z následujících položek:

Uložení do paměti zařízení

Načtení z jednotky USB

Načtení z paměti zařízení

Stav úlohy

Spotřební materiál

Zásobníky

Správa

Údržba zařízení

11

Tlačítko Domů

Stisknutím tlačítka Domů

se kdykoli vrátíte na úvodní obrazovku produktu.

CSWW

Zobrazení produktu

7