HP LaserJet Enterprise M605 series - Zobrazení ovládacího panelu (4řádkový ovládací panel, pouze u modelů „n“ a „dn“)

background image

Zobrazení ovládacího panelu (4řádkový ovládací panel, pouze u modelů „n“ a

„dn“)

Pro získání informací o stavu produktu a tiskových úloh a pro konfiguraci produktu použijte ovládací panel.

4

Kapitola 1 Přehled produktu

CSWW

background image

1

2

7

8

9

10

11

3

4

5

6

1

Displej ovládacího

panelu

Zobrazuje informace o stavu, nabídky, informace nápovědy a chybové zprávy.

2

Číselná klávesnice

Umožňuje zadání číselných hodnot.

3

Tlačítko Smazat

Obnoví výchozí hodnoty a ukončí obrazovku nápovědy.

4

Tlačítko Složka

Umožňuje rychlý přístup k nabídce

Načíst úlohu

.

5

Tlačítko Domů

Slouží k otevření nebo zavření nabídky.

6

Tlačítko Zpět

Slouží k přechodu o jednu úroveň seznamu nahoru nebo vymazání numerické hodnoty.

7

Šipka dolů

Slouží k přechodu na další položku seznamu nebo snížení numerické hodnoty.

8

Tlačítko Stop

Zruší aktuální tiskovou úlohu a odstraní stránky z produktu.

9

Tlačítko

OK

Uloží vybranou hodnotu položky.

Provede akci přiřazenou k položce vybrané na displeji ovládacího panelu.

Je-li to možné, smaže chybový stav.

10

Tlačítko Nápověda

Slouží k zobrazení podrobných informací o zprávě na displeji ovládacího panelu.

11

Šipka nahoru

Slouží k přechodu na předchozí položku seznamu nebo navýšení numerické hodnoty.