HP LaserJet Enterprise M605 series - Pohled na produkt zezadu

background image

Pohled na produkt zezadu

1

2

4

9

7

8

5

6

3

1

Kryt výstupního příslušenství

2

Zadní výstupní přihrádka

3

Štítek se sériovým číslem a číslem produktu

4

Kryt příslušenství duplexní jednotky (pouze u modelu „n“)

5

Přípojka pro napájení

6

Formátovací modul (obsahuje porty rozhraní)

7

Kryt formátovacího modulu

8

Konektor pro integraci hardwaru (pro připojení příslušenství a zařízení jiných výrobců)

9

Příslušenství automatického duplexního tisku (součástí modelů „x“ a „dn“, volitelné u modelu „n“)

CSWW

Zobrazení produktu

3