HP LaserJet Enterprise M605 series - Pohled na produkt zepředu

background image

Pohled na produkt zepředu

3

1 2

3

9

4

5

7

8

6

10

1

Standardní výstupní přihrádka

2

Horní kryt (přístup k tonerové kazetě)

3

Ovládací panel se 4řádkovým LCD displejem a klávesnicí (pouze u modelů „n“ a „dn“)

4

Přímý tisk z portu USB

Připojte USB flash disk a můžete tisknout bez počítače nebo aktualizovat firmware produktu.

POZNÁMKA:

Správce musí tento port před použitím aktivovat.

5

Hlavní vypínač

6

Zásobník 2

7

Název modelu

8

Zásobník 1

9

Ovládací panel s barevným dotykovým displejem (pouze u modelů „x“)

10

Podavač na 1 x 500 listů (součástí modelu „x“, volitelný u dalších modelů)

POZNÁMKA:

Produkt podporuje až čtyři podavače na 1 x 500 listů nebo tři podavače na 1 x 500 listů a jeden

velkokapacitní vstupní zásobník na 1500 listů.

2

Kapitola 1 Přehled produktu

CSWW