HP LaserJet Enterprise M605 series - Rozměry produktu

background image

Rozměry produktu

Následující ilustrace uvádějí rozměry produktů v okamžiku prodeje, volitelného vstupního a výstupního

příslušenství a několika vzorových konfigurací produktu s nainstalovaným volitelným příslušenstvím.

12

Kapitola 1 Přehled produktu

CSWW