HP LaserJet Enterprise M605 series - Vyzkoušení odlišného ovladače tisku

background image

Vyzkoušení odlišného ovladače tisku

Vyzkoušejte odlišný ovladač tisku v případě, že tisknete z počítačového programu a na vytištěných stránkách

se nachází neočekávané čáry v obrázcích, chybějící text, chybějící obrázky, nesprávné formátování nebo

nahrazená písma.

Stáhněte z webové stránky společnosti HP kterýkoli z následujících ovladačů:

www.hp.com/support/ljM604

,

www.hp.com/support/ljM605

,

www.hp.com/support/ljM606

.

Ovladač HP PCL 6

Je poskytován jako výchozí ovladač na disku CD se softwarem produktu. Tento

ovladač je automaticky nainstalován, pokud nezvolíte odlišný ovladač.

Doporučeno pro všechna prostředí systémů Windows.

Poskytuje celkově nejlepší rychlost, kvalitu tisku a podporu funkcí zařízení pro

většinu uživatelů.

Vyvinuto v souladu s rozhraním Windows Graphic Device Interface (GDI) za účelem

dosažení nejlepší rychlosti v prostředích Windows.

Nemusí být plně kompatibilní se softwarem třetích stran a s vlastními programy,

které jsou založené na jazyku PCL 5.

CSWW

Zlepšení kvality tisku 121

background image

Ovladač HP UPD PS

Doporučeno pro tisk pomocí programů Adobe

®

nebo dalších vysoce profesionálních

grafických programů.

Poskytuje podporu tisku s emulací a podporu písem ve formátu PostScript v paměti

Flash.

Ovladač HP UPD PCL 5

Doporučen pro všeobecné kancelářské použití v prostředí všech operačních

systémů Windows

Kompatibilní s předchozími verzemi jazyka PCL a staršími zařízeními HP LaserJet

Nejlepší volba pro tisk z vlastních programů nebo z programů jiných výrobců

Nejlepší volba při provozu ve smíšeném prostředí, které vyžaduje, aby bylo zařízení

nastaveno na jazyk PCL 5 (UNIX, Linux, sálové počítače)

Navržen pro použití v prostředí podnikových verzí operačního systému Windows,

protože umožňuje použití jednoho ovladače pro více modelů produktu

Vhodný při tisku na více modelech produktu z mobilního počítače vybaveného

operačním systémem Windows

Ovladač HP UPD PCL 6

Doporučeno pro tisk ve všech prostředích Windows

Poskytuje nejlepší celkovou rychlost, kvalitu tisku a podporu funkcí tiskáren pro

většinu uživatelů

Vyvinuto v souladu s rozhraním Windows GDI (Graphic Device Interface) pro

optimální rychlost v prostředích Windows

Nemusí být plně kompatibilní se softwarem třetích stran a s vlastními programy,

které jsou založené na jazyku PCL 5.

122 Kapitola 6 Řešení problémů

CSWW