HP LaserJet Enterprise M605 series - Vizuální kontrola tonerové kazety

background image

Vizuální kontrola tonerové kazety

Tímto postupem zkontrolujte každou tonerovou kazetu.

1.

Tonerovou kazetu vyjměte ze zařízení.

2.

Zkontrolujte, zda není poškozen paměťový čip.

3.

Zkontrolujte povrch zeleného zobrazovacího válce.

UPOZORNĚNÍ:

Nedotýkejte se zobrazovacího válce. Otisky prstů na zobrazovacím válci mohou

způsobit problémy s kvalitou tisku.

4.

Pokud na obrazovém válci uvidíte škrábance, otisky prstů nebo jiná poškození, vyměňte tonerovou

kazetu.

5.

Vraťte tonerovou kazetu na své místo, vytiskněte několik stránek a podívejte se, zda se potíže

nevyřešily.