HP LaserJet Enterprise M605 series - Krok třetí: Nastavení zarovnání jednotlivých zásobníků papíru

background image

Krok třetí: Nastavení zarovnání jednotlivých zásobníků papíru

Pokud není text či obrázky při tisku z konkrétního zásobníku správně vystředěn nebo zarovnán, postupujte

podle následujícího postupu.

1.

Stiskněte tlačítko Domů na ovládacím panelu produktu.

2.

Otevřete následující nabídky:

Správa

Obecná nastavení

Kvalita tisku

Registrace obrázku

3.

Vyberte zásobník, který chcete upravit.

4.

Vyberte možnost

Tisk zkušební stránky

a postupujte podle pokynů na vytištěných stránkách.

5.

Vyberte znovu možnost

Tisk zkušební stránky

a ověřte výsledek. V případě potřeby proveďte další

úpravy nastavení.

6.

Klepnutím na tlačítko

Uložit

nebo stisknutím tlačítka

OK

uložte nové nastavení.