HP LaserJet Enterprise M605 series - Krok 2: Kontrola prostředí

background image

Krok 2: Kontrola prostředí

Prostředí může mít přímý vliv na kvalitu tisku a je běžnou příčinou potíží s nekvalitním tiskem a nesprávným

podáváním papíru. Vyzkoušejte následující řešení:

Pokud se zařízení nachází na místě s nadměrným prouděním vzduchu, jako jsou vývody ventilace nebo

otevřená okna či dveře, přemístěte jej.

Ujistěte se, že produkt není vystaven teplotám nebo vlhkosti, které by překračovaly specifikace

produktu.

120 Kapitola 6 Řešení problémů

CSWW

background image

Produkt nesmí být umístěn v uzavřeném prostoru, jako je například skříň.

Produkt umístěte na rovný a pevný povrch.

Odstraňte vše, co by mohlo blokovat ventilační otvory produktu. Produkt vyžaduje po stranách a v horní

části dostatečnou ventilaci.

Chraňte produkt před polétavým prachem, výpary a ostatními mastnými nebo jinými nečistotami, které

by mohly zanést vnitřek produktu.