HP LaserJet Enterprise M605 series - Kontrola nastavení typu papíru (OS X)

background image

Kontrola nastavení typu papíru (OS X)

1.

Klikněte na nabídku File (Soubor) a možnost Print (Tisk).

2.

Vyberte produkt.

3.

Klikněte na položku Show Details (Zobrazit podrobnosti) a potom na nabídku Media & Quality (Média

a kvalita) nebo Paper/Quality (Papír/Kvalita).

118 Kapitola 6 Řešení problémů

CSWW

background image

4.

Vyberte typ z rozevíracího seznamu Media-type (Typ média).

5.

Klikněte na tlačítko Print (Tisk).