HP LaserJet Enterprise M605 series - Produkt podává více listů papíru.

background image

Produkt podává více listů papíru.

Pokud produkt podává ze zásobníku více listů papíru, vyzkoušejte následující řešení.

1.

Vyjměte stoh papíru ze zásobníku a ohněte jej, otočte o 180 stupňů a přetočte. Neprofukujte papír.

Vraťte stoh papíru do zásobníku.

2.

Používejte pouze papír, který vyhovuje specifikacím stanoveným pro tento produkt společností HP.

3.

Používejte papír, který není zvrásněný, zvlněný nebo poškozený. Je-li to nutné, použijte papír z jiné

hromádky.

4.

Ověřte, zda není zásobník přeplněný. Pokud je, vyjměte ze zásobníku celý stoh papíru, vyrovnejte jej a

vraťte část papíru do zásobníku.

5.

Ujistěte se, že jsou vodítka papíru v zásobníku správně nastavena pro daný formát papíru. Vodítka

nastavte podle odpovídající zarážky zásobníku.

6.

Ujistěte se, že tiskové prostředí vyhovuje doporučeným specifikacím.

CSWW

Produkt nepodává papír nebo dochází k chybám

93