HP LaserJet Enterprise M605 series - Odstranění uvíznutí papíru v zadní výstupní přihrádce

background image

Odstranění uvíznutí papíru v zadní výstupní přihrádce

Při odstraňování papíru uvíznutého v zadní výstupní přihrádce postupujte podle následujících pokynů. Dojde-

li k uvíznutí papíru, na ovládacím panelu se zobrazí animace, podle které můžete papír odstranit.

CSWW

Odstranění uvíznutého papíru 103

background image

1.

Otevřete zadní výstupní přihrádku.

POZNÁMKA:

Je-li větší část papíru stále uvnitř zařízení,

bude pravděpodobně snazší vyjmout ho z oblasti horního

krytu.

2.

Uchopte pevně obě strany papíru a opatrně jej vytáhněte ze

zařízení. Na listu papíru může být rozsypaný toner. Dejte

pozor, abyste toner nevysypali na sebe nebo dovnitř

produktu.

POZNÁMKA:

Pokud je vyjmutí uvíznutého papíru obtížné,

pokuste se zcela otevřít horní kryt, aby se uvolnil tlak na

papír. Pokud došlo k roztržení papíru nebo pokud se

odstranění papíru stále nedaří, pokuste se papír vytáhnout

z oblasti fixační jednotky.