HP LaserJet Enterprise M605 series - Odstranění uvíznutého papíru ze zásobníku 2 a ze zásobníků na 500 listů

background image

Odstranění uvíznutého papíru ze zásobníku 2 a ze zásobníků na 500 listů

Podle následujícího postupu odstraníte papír uvíznutý ve všech místech souvisejících se zásobníkem 2 a se

zásobníky na 500 listů. Dojde-li k uvíznutí papíru, na ovládacím panelu se zobrazí animace, podle které

můžete papír odstranit.

1.

Zásobník zcela vytáhněte z produktu tahem a mírným

nadzvednutím.

96

Kapitola 6 Řešení problémů

CSWW

background image

2.

Je-li hrana uvíznutého papíru vidět v oblasti podavače,

vytáhněte papír pomalu směrem dolů a k zadní části

produktu. Poté papír pomalu vytáhněte ze zařízení.

(Nevytahujte papír přímo, abyste ho nepřetrhli.) Pokud papír

není vidět, podívejte se do dalšího zásobníku nebo do oblasti

horního krytu.

3.

Zkontrolujte, zda je stoh ve všech čtyřech rozích zásobníků

vodorovný a zda je horní část stohu pod značkami maximální

výšky.

2

4.

Zásobník vložte zpět a zavřete jej.

CSWW

Odstranění uvíznutého papíru

97