HP LaserJet Enterprise M605 series - Odstranění uvíznutého papíru ze zásobníku 1

background image

Odstranění uvíznutého papíru ze zásobníku 1

Při odstraňování papíru uvíznutého v zásobníku 1 postupujte podle následujících pokynů. Dojde-li k uvíznutí

papíru, na ovládacím panelu se zobrazí animace, podle které můžete papír odstranit.

1.

Pomalu vytáhněte uvíznutý papír ze zařízení.