HP LaserJet Enterprise M605 series - Odstranění uvíznutých svorek ze sešívačky/stohovače

background image

Odstranění uvíznutých svorek ze sešívačky/stohovače

Při odstraňování svorek uvíznutých v sešívačce/stohovači postupujte podle následujících pokynů. Dojde-li

k uvíznutí papíru, na ovládacím panelu se zobrazí animace, podle které můžete papír odstranit.

Po odstranění uvíznuté svorky se sešívačka musí znovu naplnit a může se stát, že prvních několik dokumentů

nebude sešito. Je-li tisková úloha odeslána a v sešívačce uvízne svorka nebo svorky dojdou, bude se úloha

stále tisknout, dokud se nezablokuje cesta k přihrádce stohovače.

1.

Otáčejte sešívací jednotkou na pravé straně stohovače se

sešívačkou směrem k přední straně produktu, dokud jednotka

nezaklapne do otevřené pozice. Vytáhněte modrý zásobník

svorek směrem ven.

116 Kapitola 6 Řešení problémů

CSWW

background image

2.

Otočte zeleným krytem na konci zásobníku svorek směrem

vzhůru a odstraňte uvíznutou svorku.

3.

Vložte zásobník svorek do sešívačky a otočte sešívačkou

směrem k zadní části produktu, dokud nezapadne na místo.

CSWW

Odstranění uvíznutého papíru 117