HP LaserJet Enterprise M605 series - Odstranění uvíznutého papíru ze stohovače nebo sešívačky/stohovače

background image

Odstranění uvíznutého papíru ze stohovače nebo sešívačky/stohovače

Podle následujícího postupu zkontrolujete všechna kritická místa stohovače nebo sešívačky/stohovače, zda

v nich neuvízl papír. Dojde-li k uvíznutí papíru, na ovládacím panelu se zobrazí animace, podle které můžete

papír odstranit.

114 Kapitola 6 Řešení problémů

CSWW

background image

1.

V zadní části produktu otevřete dvířka stohovače nebo

sešívačky/stohovače a poté otevřete zadní výstupní

přihrádku.

2.

Opatrně odstraňte případný uvíznutý papír.

3.

Zavřete dvířka stohovače nebo sešívačky/stohovače a zavřete

zadní výstupní přihrádku.

POZNÁMKA:

Výstupní přihrádku je nutné zatlačit do nejnižší

pozice, aby bylo možné pokračovat v tisku.

CSWW

Odstranění uvíznutého papíru 115