HP LaserJet Enterprise M605 series - Odstranění uvíznutého papíru ze schránky s 5 přihrádkami

background image

Odstranění uvíznutého papíru ze schránky s 5 přihrádkami

Podle následujícího postupu zkontrolujete všechna kritická místa schránky s 5 přihrádkami, zda v nich neuvízl

papír. Dojde-li k uvíznutí papíru, na ovládacím panelu se zobrazí animace, podle které můžete papír odstranit.

112 Kapitola 6 Řešení problémů

CSWW

background image

1.

Vyjměte veškerý papír z výstupních přihrádek schránky.

2.

Na zadní straně schránky s 5 přihrádkami otevřete dvířka pro

přístup k uvíznutému papíru.

3.

Pokud je v horní části schránky s 5 přihrádkami uvíznutý

papír, opatrně jej vytáhněte směrem přímo dolů.

CSWW

Odstranění uvíznutého papíru 113

background image

4.

Pokud je v dolní části schránky s 5 přihrádkami uvíznutý papír,

otevřete zadní výstupní přihrádku a poté papír vytáhněte

přímo nahoru.

5.

Zavřete dvířka pro přístup k uvíznutému papíru a zadní

výstupní přihrádku.