HP LaserJet Enterprise M605 series - Odstranění uvíznutého papíru z oblasti fixační jednotky

background image

Odstranění uvíznutého papíru z oblasti fixační jednotky

Podle následujícího postupu zkontrolujete všechna kritická místa v oblasti fixační jednotky, zda v nich neuvízl

papír. Dojde-li k uvíznutí papíru, na ovládacím panelu se zobrazí animace, podle které můžete papír odstranit.

Tento postup použijte pouze v následujících situacích:

Ve fixační jednotce uvízl papír a není možné jej odstranit z oblasti horního krytu nebo zadní výstupní

oblasti.

List papíru se při pokusu odstranit jej z fixační jednotky trhá.

104 Kapitola 6 Řešení problémů

CSWW

background image

1.

Vypněte produkt.

2.

Odpojte napájecí kabel.

3.

Je-li nainstalována volitelná duplexní jednotka, nadzdvihněte

ji a rovně ji vytáhněte. Dejte jednotku stranou.

CSWW

Odstranění uvíznutého papíru 105

background image

4.

Otevřete zadní výstupní přihrádku.

5.

Vyjměte zadní výstupní přihrádku. Vložte prst vedle levého

závěsu a silně zatlačte doprava, dokud závlačka závěsu

neuvolní otvor uvnitř přístroje. Otočte výstupní přihrádkou a

vytáhněte ji ven ze zařízení.

VAROVÁNÍ!

Fixační jednotka je žhavá. Abyste předešli

vzniku popálenin, nechejte před pokračováním v práci fixační

jednotku vychladnout.

6.

Zmáčkněte dvě modré páčky po stranách fixační jednotky a

uvolněte ji. Poté ji přímo vytáhněte ze zařízení.

106 Kapitola 6 Řešení problémů

CSWW

background image

7.

Odstraňte uvíznutý papír. Pokud je to nutné, nadzdvihněte

černé plastové vodítko v horní části fixační jednotky, abyste

se dostali k uvíznutému papíru.

UPOZORNĚNÍ:

Při odstraňování papíru z oblasti fixační

jednotky nepoužívejte ostré nebo kovové předměty. Hrozí

poškození fixační jednotky.

8.

Zatlačte fixační jednotku rovně dovnitř, dokud nezapadne na

své místo.

9.

Vraťte zpět zadní výstupní přihrádku. Vložte závlačku pravého

závěsu do otvoru uvnitř produktu. Zatlačte na levý závěs

směrem dovnitř a posuňte jej do otvoru uvnitř produktu.

Zavřete zadní výstupní přihrádku.

CSWW

Odstranění uvíznutého papíru 107

background image

10.

Připojte k produktu napájecí kabel.

11.

Pokud jste vyjmuli volitelnou duplexní jednotku, vraťte ji zpět.

12.

Zařízení zapněte.

108 Kapitola 6 Řešení problémů

CSWW