HP LaserJet Enterprise M605 series - Odstranění uvíznutého papíru z duplexní jednotky

background image

Odstranění uvíznutého papíru z duplexní jednotky

Podle následujícího postupu zkontrolujete všechna kritická místa automatické duplexní jednotky, zda v nich

neuvízl papír. Dojde-li k uvíznutí papíru, na ovládacím panelu se zobrazí animace, podle které můžete papír

odstranit.

1.

Nadzdvihněte duplexní jednotku a rovně ji vytáhněte směrem

ven.

CSWW

Odstranění uvíznutého papíru 109

background image

2.

Odstraňte veškerý papír, který je ve vrchní části zásobníku 2.

(Může to být nutné k tomu, abyste mohli dosáhnout dovnitř

produktu.)

3.

Pomalu vytáhněte uvíznutý papír z duplexní jednotky.

4.

Vložte duplexní jednotku do produktu.

110 Kapitola 6 Řešení problémů

CSWW