HP LaserJet Enterprise M605 series - Odstranění uvíznutého papíru v oblasti tonerové kazety

background image

Odstranění uvíznutého papíru v oblasti tonerové kazety

Podle následujícího postupu zkontrolujete všechna kritická místa v oblasti tonerové kazety, zda v nich

neuvízl papír. Dojde-li k uvíznutí papíru, na ovládacím panelu se zobrazí animace, podle které můžete papír

odstranit.

1.

Otevřete horní kryt.

2.

Vyjměte tiskovou kazetu.

UPOZORNĚNÍ:

Tonerovou kazetu nevystavujte světlu na

více než několik minut, aby nedošlo k jejímu poškození. Po

dobu, kdy se tonerová kazeta nachází mimo produkt, ji

zakryjte listem papíru.

100 Kapitola 6 Řešení problémů

CSWW

background image

3.

Pomocí zelené páčky zvedněte desku pro vstup papíru.

Pomalu vytáhněte uvíznutý papír ze zařízení. Papír

neroztrhněte. Pokud nelze papír uvolnit, pokuste se jej

vytáhnout z oblasti zásobníků.

4.

Otevřete zásobník 1.

5.

Sejměte kryt příslušenství pro obálky. Pokud se zde nachází

papír, vyjměte jej.

CSWW

Odstranění uvíznutého papíru 101

background image

6.

Otočte vodítkem papíru a zkontrolujte, zda pod ním neuvízl

další papír. Pokud zde uvízl papír, vyjměte jej.

7.

Nasaďte zpět kryt příslušenství a zavřete zásobník 1.

102 Kapitola 6 Řešení problémů

CSWW

background image

8.

Vyměňte tonerovou kazetu.

9.

Zavřete horní kryt.