HP LaserJet Enterprise M605 series - Odstranění papíru uvíznutého ve volitelném velkokapacitním zásobníku na 1500 listů

background image

Odstranění papíru uvíznutého ve volitelném velkokapacitním zásobníku na

1500 listů

Při odstraňování papíru uvíznutého ve vysokokapacitním zásobníku na 1500 listů postupujte podle

následujících pokynů. Dojde-li k uvíznutí papíru, na ovládacím panelu se zobrazí animace, podle které můžete

papír odstranit.

1.

Otevřete přední dvířka zásobníku.

3

2.

Vyjměte stoh papíru.

98

Kapitola 6 Řešení problémů

CSWW

background image

3.

Je-li hrana uvíznutého papíru vidět v oblasti podavače,

vytáhněte papír pomalu směrem dolů a ven ze zařízení.

(Nevytahujte papír přímo, abyste ho nepřetrhli.) Pokud papír

není vidět, podívejte se do oblasti horního krytu.

4.

Zkontrolujte, zda výška stohu papíru nepřesahuje značky pro

maximální výšku na vodítkách a zda je přední hrana stohu

zarovnána se šipkami.

5.

Zavřete přední dvířka zásobníku.

CSWW

Odstranění uvíznutého papíru

99