HP LaserJet Enterprise M605 series - Odstranění papíru uvíznutého v podavači obálek

background image

Odstranění papíru uvíznutého v podavači obálek

Při odstraňování papíru uvíznutého v podavači obálek postupujte podle následujících pokynů. Dojde-li

k uvíznutí papíru, na ovládacím panelu se zobrazí animace, podle které můžete papír odstranit.

1.

Vyjměte z podavače obálek všechny obálky. Posuňte

přítlačnou desku obálek dolů a zvedněte nástavec zásobníku

do zavřené polohy.

2.

Uchopte pevně obě strany podavače obálek a opatrně jej

vytáhněte z produktu.

3.

Pomalu odstraňte všechny uvíznuté obálky z podavače

obálek.

CSWW

Odstranění uvíznutého papíru 111

background image

4.

Pomalu odstraňte všechny uvíznuté obálky z produktu.

5.

Nainstalujte podavač obálek.