HP LaserJet Enterprise M605 series - Místa uvíznutí

background image

Místa uvíznutí

3

3

2

1

7

8

3

4
5

6

1

Výstupní přihrádka

Další informace naleznete v části

Odstranění uvíznutí

papíru ve výstupní přihrádce na stránce 109

.

94

Kapitola 6 Řešení problémů

CSWW

background image

2

Oblast tonerové kazety

Další informace naleznete v části

Odstranění uvíznutého

papíru v oblasti tonerové kazety na stránce 100

.

3

Zásobník 1

Další informace naleznete v části

Odstranění uvíznutého

papíru ze zásobníku 1 na stránce 96

.

4

Zásobník 2

Další informace naleznete v části

Odstranění uvíznutého

papíru ze zásobníku 2 a ze zásobníků na 500 listů

na stránce 96

.

5

Volitelný podavač na 500 listů papíru

Další informace naleznete v části

Odstranění uvíznutého

papíru ze zásobníku 2 a ze zásobníků na 500 listů

na stránce 96

.

6

Volitelný velkokapacitní zásobník na 1500 listů

Další informace naleznete v části

Odstranění papíru

uvíznutého ve volitelném velkokapacitním zásobníku na

1500 listů na stránce 98

.

7

Oblast zadní výstupní přihrádky a fixační jednotky

Další informace naleznete v částech

Odstranění uvíznutí

papíru v zadní výstupní přihrádce na stránce 103

a

Odstranění uvíznutého papíru z oblasti fixační jednotky

na stránce 104

.

8

Volitelná duplexní jednotka

Další informace naleznete v části

Odstranění uvíznutého

papíru z duplexní jednotky na stránce 109

.

Podavač obálek (není zobrazen)

Další informace naleznete v části

Odstranění papíru

uvíznutého v podavači obálek na stránce 111

.

Schránka s 5 přihrádkami (není zobrazena)

Další informace naleznete v části

Odstranění uvíznutého

papíru ze schránky s 5 přihrádkami na stránce 112

.

Stohovač nebo sešívačka/stohovač (není zobrazen)

Další informace naleznete v části

Odstranění uvíznutého

papíru ze sešívačky/stohovače na stránce 114

.