HP LaserJet Enterprise M605 series - Dochází k častému nebo opakujícímu se uvíznutí papíru?

background image

Dochází k častému nebo opakujícímu se uvíznutí papíru?

Pomozte snížit počet uvíznutí papíru pomocí následujících řešení.

1.

Používejte pouze papír, který vyhovuje specifikacím stanoveným pro tento produkt společností HP.

2.

Používejte papír, který není zvrásněný, zvlněný nebo poškozený. Je-li to nutné, použijte papír z jiné

hromádky.

3.

Nepoužívejte papír, na který se již tisklo nebo kopírovalo.

4.

Ověřte, zda není zásobník přeplněný. Pokud je, vyjměte ze zásobníku celý stoh papíru, vyrovnejte jej a

vraťte část papíru do zásobníku.

5.

Ujistěte se, že jsou vodítka papíru v zásobníku správně nastavena pro daný formát papíru. Nastavte

vodítka tak, aby se lehce dotýkala stohu papíru na obou stranách, aniž by jej ohýbala.

6.

Dbejte na to, aby byl zásobník v produktu zcela vložený.

CSWW

Odstranění uvíznutého papíru

95

background image

7.

Pokud tisknete na těžký, vystupující nebo perforovaný papír, použijte ruční podavač a podávejte listy

jeden po druhém.

8.

Otevřete nabídku

Zásobníky

na ovládacím panelu produktu. Ujistěte se, že zásobník je řádně

nakonfigurován na odpovídající typ a formát papíru.

9.

Ujistěte se, že tiskové prostředí vyhovuje doporučeným specifikacím.